MD India Hospital List Search Online Within a Minute (MSEB)-IN Marathi

How To Search MD India Hospital List?

बऱ्याचदा विचारले जाणारे प्रश्न “MD India Mediclaim Policy मधून मला उपचार घ्यायचा आहे. कृपया MD India Hospital List पाठवा.” AR Tech च्या WhatsApp Groups आणि इतर महावितरण च्या ग्रुप्स वर सर्वात जास्त विचारला जाणारा हा प्रश्न आहे. ह्या प्रश्नाला प्रतिसाद देत अनेक जण Replay सुद्धा करतात. कोणती तरी जुनी MD India Mediclaim सुविधा असलेल्या रुग्णालयांची … Read more

MDIndia Mediclaim Policy For MSEB HCL Group 2020-21- (Mahavitaran)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित अंतर्गत महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सन 2013-18 या कालावधीच्या वेतन पुनर्निधारण करारातील मुद्दा क्र.08  नुसार MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy म्हणजेचMDIndia Mediclaim Policy सुरु करण्याबाबतचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दि.01 जानेवारी 2015 पासून दि.14 फेब्रुवारी 2018 पर्यत तिन्ही कंपन्यांतील कार्यरत कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबित … Read more

MD India E Card Download For MSEB Employees (2020-21)- In Marathi

www.artechgallery.in

MD India E Card Download करणे (2020-2021) नमस्कार मित्रांनो! आपल्याला MD India E Card Download कश्या प्रकारे करता येईल ह्याची माहिती ह्या आर्टिकल मध्ये दिलेली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना 14 फेब्रुवारी 2020 नंतर वैद्यकीय उपचार MD India Mediclaim Policy मधून घ्यायेचा आहे पण MD India E Card Download कसे करावे हे माहीत नाही.Medical Insurance चा नवीन … Read more