Dialysis या उपचारावारील खर्चाची प्रतिपूर्ति | Kidney Transplant Surgery पूर्वी-पश्चात

महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनीतील अधिकारी/कर्मचारी यांना मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रियेपूर्वी (Kidney Transplant Surgery) व शस्त्रक्रियेनंतर करण्यात येणाऱ्या “डायलिसीस” (Dialysis) या उपचारावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळणेबाबत.


Dialysis ह्या पचारच्या खरचसाठी महावितरण कर्मचाऱ्यांना Kidney Transplant Surgery पूर्वी व पश्चात किती  प्रतिपूर्ति मिळते? त्यासाठी प्रशासकीय  परिपत्रक क्रमांक 189 दिनांक17/11/2008 हे प्रशासनाने प्रकाशित केलेले आहे. त्या बद्दल आपण थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.

Read moreDialysis या उपचारावारील खर्चाची प्रतिपूर्ति | Kidney Transplant Surgery पूर्वी-पश्चात

Raincoat | Rain Suit | Gum Boot महावितरण कर्मचाऱ्यांना पुरविणे / प्रतिपूर्ति परिपत्रके

महावितरण मधील कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वीपासून Raincoat व Rain Suit कंपनीकडून पुरविले जात होते. आणि आता Rain Suit खरेदीच्या किमतीसाठी साठी  काही ठराविक रक्कम (प्रतिपूर्ति म्हणून) कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना हयाबद्दल माहीत नसेल.

Read moreRaincoat | Rain Suit | Gum Boot महावितरण कर्मचाऱ्यांना पुरविणे / प्रतिपूर्ति परिपत्रके

बदली (Transfer) विषयक सुधारित धोरण-प्रशासकीय परिपत्रक क्र. 514 दि.10/08/2015

महावितरण प्रशासकीय परिपत्रक क्र.- 514

बदली विषयक महावितरण चे सुधारित धोरण. – प्रशासकीय परिपत्रक क्र. 514 दिनांक 10/08/2015

Read moreबदली (Transfer) विषयक सुधारित धोरण-प्रशासकीय परिपत्रक क्र. 514 दि.10/08/2015

महावितरण कर्मचारी बदली धोरण 2020 | Mahavitran Employees Transfer Policy 2020

 कंपनी अंतर्गत प्रशासकीय परिपत्रक क्र. ५१४ दि. १०.०८.२०१५ अन्वये बदली धोरण स्विकारण्यात आले आहे, सद्यस्थितीत कोवीड–१९ च्या प्रादुर्भावामुळे उदभवलेली परिस्थिती आणि कंपनीची आर्थिक स्थिती विचारात घेता कंपनीने खर्चात काटकसर करण्याचे धोरण स्विकारले असून, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी संचालक (वित्त), संचालक (संचलन), संचालक (वाणिज्य), संचालक (प्रकल्प) आणि संचालक (मासं) यांच्याशी विचारविनिमय करून दिलेल्या मंजुरीनुसार, कंपनीअंतर्गत … Read more महावितरण कर्मचारी बदली धोरण 2020 | Mahavitran Employees Transfer Policy 2020