Raincoat | Rain Suit | Gum Boot महावितरण कर्मचाऱ्यांना पुरविणे / प्रतिपूर्ति परिपत्रके

 

महावितरण मधील कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वीपासून Raincoat व Rain Suit कंपनीकडून पुरविले जात होते. आणि आता Rain Suit खरेदीच्या किमतीसाठी साठी  काही ठराविक रक्कम (प्रतिपूर्ति म्हणून) कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना हयाबद्दल माहीत नसेल.

Read more

बदली (Transfer) विषयक सुधारित धोरण-प्रशासकीय परिपत्रक क्र. 514 दि.10/08/2015

महावितरण प्रशासकीय परिपत्रक क्र.- 514
 

बदली विषयक महावितरण चे सुधारित धोरण. – प्रशासकीय परिपत्रक क्र. 514 दिनांक 10/08/2015

Read more

MD India Mediclaim Policy For MSEB HCL Group 2020-21-Full Info In Marathi

Marathi Marathi English   परिपत्रक facet: MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy – 2020–21.  ******  म.रा.वि.मं. सुत्रधारी कंपनी मर्यादित अंतर्गत महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सन २०१३–१८ या कालावधीच्या वेतन पुनर्निधारण करारातील मुद्दा क्र.०८ नुसार MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy सुरु करण्याबाबतचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दि.०१ जानेवारी २०१५ पासून दि.१४ … Read more

सेवा पुस्तिका (सर्व्हिस बुक) बद्दल सविस्तर माहिती. | Detailed information about Service Book.

www.artechgallery.in

Marathi Marathi English   सेवा पुस्तिके बद्दल सविस्तर माहिती. | Detailed information about Service Book. 1.सर्वसाधरण माहिती 1.1 महत्ताचे (Service Book) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम – 1981 मधील नियम 36 परिशिष्ट -4 नूसार सेवापुस्तकाचा (Service Book) नमुना विहित करण्यात आला आहे.  मुंबई वित्तिय नियम, 1959 नियम-52 परिशिष्ठ-17 अन्वये सैवा पुस्तक हे अभिलेख … Read more

error

Share करा